سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ماساژ درمانی: آنچه باید بدانید

ماساژ درمانی برای چه استفاده می شود؟

ماساژ درمانی برای کمک به مدیریت وضعیت سلامتی یا تقویت سلامتی استفاده می شود . این شامل دستکاری بافت های نرم بدن استماساژ در اکثر فرهنگ ها ، شرقی و غربی ، در طول تاریخ بشر انجام شده است ، و یکی از ابتدایی ترین ابزارهایی بود که مردم برای تسکین درد استفاده می کردند.

انواع مختلف ماساژ چیست؟

اصطلاح "ماساژ درمانی" شامل بسیاری از فنون استرایج ترین شکل ماساژ درمانی در کشورهای غربی ماساژ سوئدی یا کلاسیک نامیده می شوداین هسته اصلی بیشتر برنامه های آموزشی ماساژ استسبک های دیگر شامل ماساژ ورزشی ، ماساژ بالینی برای تحقق اهداف خاص مانند آزاد شدن اسپاسم عضلات و سنت های ماساژ ناشی از فرهنگ های شرقی ، مانند شیاتسو و توینا است.

آیا ماساژ به درد کمک می کند؟

ماساژ درمانی برای انواع مختلفی از درد ، از جمله کمردرد ، گردن و شانه ، درد ناشی از آرتروز زانو و سردرد مورد بررسی قرار گرفته استاین چیزی است که این علم می گوید:

درد کمر

چندین ارزیابی از ماساژ برای کمردرد تنها شواهد ضعیفی در مورد مفید بودن آن نشان داده است.

آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت ، در ارزیابی سال 2016 درمان های غیر دارویی برای کمردرد ، 20 مطالعه را که ماساژ را با مراقبت های معمول یا سایر مداخلات مقایسه می کرد ، بررسی کرد و دریافت که شواهدی وجود دارد که ماساژ برای کمردرد مزمن مفید است اما قدرت شواهد کم بوداین آژانس همچنین شش مطالعه را که انواع مختلف ماساژ را با یکدیگر مقایسه کرده بود مورد بررسی قرار داد اما دریافت که شواهد کافی نیستند که نشان دهند هر نوع موثرتر از سایرین است.

بررسی 2015 در 25 مطالعه با 3000 شرکت کننده نشان داد که هم در کمردرد حاد و هم در مزمن ، بهبود درد در کوتاه مدت پس از ماساژ درمانی وجود داردبا این حال ، از آنجا که کیفیت مطالعات پایین بود ، محققانی که این بررسی را انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آنها "اعتماد به نفس بسیار کمی" دارند که ماساژ یک درمان موثر برای کمردرد است.

دستورالعمل های تمرین بالینی (راهنمایی برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی) توسط کالج پزشکان آمریکایی در سال 2017 شامل ماساژ درمانی به عنوان گزینه ای برای درمان کمردرد حاد / زیر حاد است اما ماساژ درمانی را از گزینه های درمان کمردرد مزمن شامل نمی شود. .

درد گردن و شانه

ماساژ درمانی ممکن است برای درد گردن یا شانه مفید باشد ، اما مزایای آن فقط برای مدت کوتاهی ادامه دارد.

با بررسی 12 مطالعه در سال 2013 (757 نفر شرکت کننده) مشخص شد که ماساژ درمانی برای درد گردن و شانه بیشتر از درمانهای غیرفعال مفید است اما از سایر روشهای درمانی م activeثرتر نیستبرای درد شانه ، ماساژ درمانی فقط مزایای کوتاه مدت دارد.

بررسی 2016 در 4 مطالعه انجام شده در ایالات متحده (519 شرکت کننده) نشان داد که اگر جلسات ماساژ به اندازه کافی طولانی و مکرر باشد ، ماساژ می تواند درد کوتاه مدت گردن را تسکین دهد.

آرتروز زانو

مقدار اندکی تحقیق که در مورد ماساژ درمانی برای آرتروز زانو انجام شده است ، حاکی از آن است که ممکن است فواید کوتاه مدتی در تسکین درد زانو داشته باشد.

از 6 مطالعه که ماساژ درمانی را برای آرتروز زانو ارزیابی کرد (408 نفر شرکت کننده) ، 5 مورد نشان داد که این روش تسکین درد کوتاه مدت استدو مورد از مطالعات نشان دهنده تسکین درد (149 شرکت کننده) شامل استفاده از روغنهای اساسی (ماساژ رایحه درمانی) بود.

سردرد

فقط تعداد کمی از مطالعات ماساژ برای سردرد به پایان رسیده استدر این مطالعات انواع مختلف ماساژ و انواع مختلف سردرد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آنها سازگار نیست. یک مطالعه در سال 2016 با 64 شرکت کننده 2 نوع ماساژ (تخلیه لنفاوی و ماساژ سنتی) ، هفته ای یک بار به مدت 8 هفته ، در بیماران مبتلا به میگرن ارزیابی شده استدر مقایسه با افرادی که در لیست انتظار هستند ، میزان میگرن در هر دو گروه کاهش یافته است. در مطالعه ای در سال 2015 ، 56 نفر با سردردهای تنشی مأمور شدند که به مدت 6 هفته در دو بار در هفته ماساژ در نقاط ماشه میوفاشیال یا یک درمان غیرفعال (سونوگرافی جدا شده) دریافت کنند یا در لیست انتظار باشندافرادی که یا ماساژ می دادند یا درمان غیرفعال داشتند ، در دفعات سردرد کاهش می یابد ، اما هیچ تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد. مطالعه ای در سال 2011 اثر افزودن ماساژ دست به درمان رفتار چند حالته میگرن را در 83 نفر ارزیابی کردماساژ دست تأثیری بر میزان میگرن نداشت.

آیا ماساژ می تواند به بیماران سرطانی کمک کند؟

با اقدامات احتیاطی مناسب ، ماساژ درمانی می تواند بخشی از مراقبت های حمایتی برای بیماران سرطانی باشد که دوست دارند آن را امتحان کنندبا این حال ، شواهدی مبنی بر اینکه می تواند درد و اضطراب را تسکین دهد قوی نیست. ماساژ درمانی با یا بدون رایحه درمانی (استفاده از روغنهای اساسی) برای تسکین درد ، اضطراب و سایر علائم در افراد مبتلا به سرطان استفاده شده استارزیابی 2016 از 19 مطالعه (بیش از 1200 شرکت کننده) ماساژ برای بیماران سرطانی ، برخی شواهد را نشان داد که ماساژ می تواند به درد و اضطراب کمک کند ، اما کیفیت شواهد بسیار پایین بود (زیرا اکثر مطالعات کوچک بودند و برخی از آنها مغرضانه بودند) ) ، و یافته ها سازگار نبودند.

 

دستورالعمل های عمل بالینی (راهنمایی برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی) برای مراقبت از بیماران سرطانی پستان شامل ماساژ به عنوان یکی از چندین روش مفید برای کاهش استرس ، اضطراب ، افسردگی ، خستگی و کیفیت زندگی استرهنمودهای عمل بالینی برای مراقبت از بیماران سرطانی ریه حاکی از آن است که ماساژ درمانی می تواند به عنوان بخشی از مراقبت های حمایتی در بیمارانی که اضطراب یا درد آنها با مراقبت های معمول کنترل نمی شود ، اضافه شود.